Gjenbruk ikke tillatt

Gjenbruk ikke tillatt

Larix

Blad:
Nålene er myke og sitter enkeltvis og spiralstilt på unge greiner, sammen i dusker på eldre greiner.

Beskrivelse:
Eneste bartre som feller nålene på høsten. Opptil 43 m høy. Glatt, rødbrun bark på unge trær, skorpebark på eldre trær. Hannblomst er gul, hunnblomst purpurrød eller grønnlig. Kongle er 2-5 cm lang og brun.

Utbredelse:
Innført til Norge siden slutten av 1700-tallet. Flere arter av lerk har blitt plantet ut og den finnes derfor flere steder over hele landet, også i forvillet stand.