Gjenbruk ikke tillatt

Fraxinus excelsior

Blad:
Bladene er sammensatt av 9-15 spisse, fintaggete, opptil 10 cm lange småblad.

Beskrivelse:
Stort edelløvtre, som kan bli opptil 35 m høyt. Grågrønn, lys, glatt bark på unge trær, mørk med langsgående sprekker på eldre trær. Små fiolettfargete blomster. Små, flate nøtter med lange, tungeformete vinger.

Utbredelse:
Sørøstlandet og langs kysten nord til Nord-Trøndelag.

Annet:
Tidspunkt for bladsprett ble tidligere brukt til å spå sommervær: ‘Eik før ask gir plask, ask før eik gir steik.’